Publishing School w Krakowie

Grafika reklamowa

Siedziba szkoły
31-572 Kraków, ul. Kosynierów 15B

Czego uczymy grafików kreujących kampanie reklamowe?

zawód: grafik komputerowy DTP, nr 216601 w Klasyfikacji Zawodów, specjalność: grafika reklamowa

W roku 2017/2018 położymy mocny akcent na wprowadzenie do zawodu tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego.

Przedmioty
Ilość godz. lekcyjnych
Kreatywność
Moduł  I. Obszar reklamy, słownik pojęć reklamowych (2 godz.)
Moduł II. Trening kreatywności – warsztaty psychologiczne (12 godz.)

14
Praca accounta 16
Praca copywritera 24
Praca art directora
Moduł  I. Koncepcja plastyczna – projektowanie z wykorzystaniem programów graficznych (28 godz.)
Moduł  II. Typografia i poligrafia w reklamie (14 godz.)

 42
Spoty reklamowe
Moduł  I. Tworzenie spotów reklamowych z wykorzystaniem Photoshopa (21 godz.)
Moduł  II. Castingi i rola umiejętności aktorskich w reklamie (14 godz.)

35
Grafika komputerowa w reklamie
Photoshop, Illustrator, InDesign
 70
Marketing w reklamie
Moduł  I. Tworzenie kampanii reklamowej (16 godz.)
Moduł  II. Digital marketing a marka (14 godz.)

30
Projektowanie i realizacja autorskiej kampanii reklamowej
Obligatoryjne konsultacje indywidualne  (9 godz.)
Praca własna oraz kompletowanie portfolio (47 godz.)
Prezentacja otwarta projektu (3 godz.)

  59
Razem:
– zajęć lekcyjnych z nauczycielami 243 godz.
– praca własna 47 godz.
 290

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wypełnić elektronicznie lub ręcznie. Wypełniony można dostarczyć do szkoły mailem lub osobiście.

Formularz zgłoszeniowy 2017/18 grafika reklamowa Formularz zgłoszeniowy 2017/18 grafika reklamowa (185 KB)

Po ukończeniu kierunku grafika reklamowa Absolwent powinien umieć

 • przeanalizować brief klienta i dokonać stosownych uzgodnień
 • stworzyć brief kreatywny
 • opracować koncepcję kompletnej kampanii reklamowej dla małej i średniej firmy
 • sformułować optymalny z punktu widzenia klienta komunikat reklamowy
 • wykorzystując kreatywne i niestandardowe myślenie, zaproponować image firmy, produktu, idei
 • wizualizować przekazy reklamowe, zaprojektować reklamę akcydensową, zewnętrzną i internetową
 • przygotować wstępnie materiały graficzne w programach graficznych 2D
 • przekonywująco zaprezentować projekt przed klientem
 • sprawować nadzór kreatywny nad realizacją kampanii reklamowej
 • pracować samodzielnie oraz współpracować z zespołami osób

Perspektywy pracy i typowe stanowiska pracy

Docierające do szkoły oferty pracy zamieszczamy w zakładce Oferty pracy

 • account manager (odpowiedzialność za prowadzenie klienta)
 • art assistant (odpowiedzialność za koncepcję graficzną reklam)
 • copywriter (odpowiedzialność za treść tekstów reklamowych)
 • grafik reklamowy
 • production assistant (asystent do spraw produkcji)
 • media planners assistant (asystent do spraw planowania mediów)
 • projektant kampanii reklamowych dla małych i średnich firm
 • freelancer lub właściciel małej firmy reklamowej


  

Koszt nauki dla kierunku grafika reklamowa w roku 2017/2018
• wpisowe 390 zł + czesne 10 transz po 400 zł, łącznie 4.390 zł (czyli po 18,06 zł za godzinę lekcyjną nauki z nauczycielem)

Uwaga: Wpis Publishing School do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (nr 2.12/00177/2016) pozwala słuchaczom bezrobotnym i pracującym ubiegać się w WUP o refundację kosztów nauki w szkole i na kursach. Promocja: Absolwenci "Publishing School" studiujący u nas kolejny kierunek korzystają z jednorazowej zniżki w wysokości 300 zł, odliczanej od pierwszej transzy czesnego.

Słuchacze w większości korzystają z indywidualnych refundacji kosztów nauki poprzez: zwrot kosztów przez swoich pracodawców w całości lub umówionej z pracodawcą części, pokrycie kosztów nauki przez PFRON, Urząd Pracy lub MOPS. Dla uczęszczających do szkoły właścicieli firm czesne stanowi koszt prowadzenia ich działalności gospodarczej.

Film: "Wilk i jeleń"


Autor: Margarita Gevorkova – absolwentka 2015 (praca dyplomowa)Wykładowcy

Krystyna Nowak-Wawszczak

Dyrektor, poligraf, ekonomista

Grzegorz Juras

Artysta aktor teatralny, pedagog acctingu

Mirosław Klotzer

Grafik DTP, konsultant DTP i prepress

Ludmiła Mikołajczyk

Grafik DTP, informatyk

Łukasz Mikulski

Projektant UX

Adrianna Such

Specjalista ATL, BTL, IT i copywriter

Magda Szplit-Królikowska

Artysta grafik, specjalista animacji 2D

Jarosław Świtniewski

Poligraf, grafik DTP, spec. druku cyfrowego

Adam Wawrzynek

Psycholog, trener szkoleń psychologicznych

Czy wiesz, że:

“W Publishing School wypowiedzieliśmy wojnę wykładom! Tego inni nie robią. A my? – Uczymy wyłącznie praktycznie. Po pierwsze przygotowujemy grafików do konkretnej pracy. Po drugie specjalizujemy. Na wydziałach: animacje 3D, web design i e-publikacje zajęć komputerowych jest aż 99%. W grafice poligraficznej 54% czasu nauki wypełniają komputery, 25% warsztaty, projekty publikacji i wycieczki do drukarń, a 21% zajęcia redakcyjne. Kreoawanie kampanii reklamowych wymaga 32% zajęć kreatywno-koncepcyjnych oraz 68% ćwiczeń komputerowych.
A jak uczyć, to tylko praktycznie, K.N-Wawszczak – dyrektor Szkoły

Publishing School w liczbach

19 lat istnienia szkoły
średnio 300 godz. ćw. komp. na każdym kierunku
ponad 1200 fanów na facebook'u
ponad 1000 zadowolonych absolwentów
2280 wypitych kaw rocznie
2040 subskrybentów szkolnego newslettera
760 osób przeszkolonych na kursach specjalistycznych

Zobacz kierunek

Grafika 3D

Wizualizacje i animacje 3D opanowały świat gier, filmów, architektury, sztuki, internetu. Grafik 3D uczestniczy w kreowaniu rzeczywistości. – Czy to nie Twoje fascynacje?