Publishing School w Krakowie

Grafika reklamowa

Siedziba szkoły
31-572 Kraków, ul. Kosynierów 15B

Czego uczymy grafików kreujących kampanie reklamowe?

zawód: grafik komputerowy DTP, nr 216601 w Klasyfikacji Zawodów, specjalność: grafika reklamowa

Nauka trwa dwa pełne semestry: od początku października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wręczenie dyplomów 6 lipca 2019 r.

W roku 2018/2019 położymy mocny akcent na wprowadzenie do zawodu tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego.

Przedmioty
Ilość godz. lekcyjnych
Kreatywność
Słownik pojęć reklamowych, trening kreatywności reklamowej 

12
Praca accounta i copywritera 20
Spoty reklamowe Tworzenie spotów reklamowych z wykorzystaniem Photoshopa i After Effects 24
Marketing w reklamie
Moduł  I. Marketing reklamy (7 godz.)
Moduł  II. Techniki konstruowania kampanii reklamowej (4 godz.)
Moduł III. Marketing internetowy (7 godz.)

18
Grafika komputerowa w reklamie 
Photoshop, Illustrator, InDesign

136
Poligrafia na usługach reklamy
Moduł  I. Profesjonalna redakcja techniczna publikacji reklamowej (20 godz.)
Moduł  II. Techniki drukowania (wizyty w drukarniach) i materiały reklamowe typu POS (20 godz.)

40
Projektowanie i realizacja autorskiej kampanii reklamowej
– Obligatoryjne konsultacje indywidualne  (8 godz.)
– Praca własna oraz kompletowanie portfolio (50 godz.)
– Prezentacja otwarta projektu (2 godz.)

60
Razem:
– Zajęć dydaktycznych z nauczycielami 280 godz.
– Praca własna 50 godz.
 290
Warunkiem otwarcia wyodrębnionego kierunku jest minimum 10 osobowa grupa słuchaczy. 
W przypadku mniejszej grupy, kierunek będzie prowadzony jako częściowo zintegrowany z grafiką poligraficzną DTP. 

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wypełnić elektronicznie lub ręcznie. Wypełniony można dostarczyć do szkoły mailem lub osobiście. 

Formularz zgłoszeniowy 2018/19 Grafika reklamowa Formularz zgłoszeniowy 2018/19 Grafika reklamowa (316 KB)

Po ukończeniu kierunku grafika reklamowa Absolwent powinien umieć

 • przeanalizować brief klienta i dokonać stosownych uzgodnień
 • myśleć kreatywnie i generować pomysły na reklamę
 • stworzyć brief kreatywny
 • opracować koncepcję kompletnej kampanii reklamowej dla małej i średniej firmy
 • sformułować optymalny z punktu widzenia klienta komunikat reklamowy
 • wykorzystując kreatywne i niestandardowe myślenie, zaproponować image firmy, produktu, idei
 • wizualizować przekazy reklamowe, zaprojektować reklamę akcydensową, zewnętrzną, internetową i filmową
 • przygotować wstępnie materiały graficzne w programach graficznych 2D
 • przekonywująco zaprezentować projekt przed klientem
 • sprawować nadzór kreatywny nad realizacją kampanii reklamowej
 • pracować samodzielnie oraz współpracować z zespołami osób

Perspektywy pracy i typowe stanowiska pracy

Docierające do szkoły oferty pracy zamieszczamy w zakładce Oferty pracy

 • account manager (odpowiedzialność za prowadzenie klienta)
 • art assistant (odpowiedzialność za koncepcję graficzną reklam)
 • copywriter (odpowiedzialność za treść tekstów reklamowych)
 • grafik reklamowy
 • production assistant (asystent do spraw produkcji)
 • media planners assistant (asystent do spraw planowania mediów)
 • projektant kampanii reklamowych dla małych i średnich firm
 • freelancer lub właściciel małej firmy reklamowej


  

Koszt nauki dla kierunku grafika reklamowa w roku 2018/2019
• wpisowe 460 zł + czesne 10 transz po 500 zł, łącznie 5.460 zł (czyli po 19,50 zł za godzinę lekcyjną nauki z nauczycielem)

Uwaga: Wpis Publishing School do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (nr 2.12/00177/2016) pozwala słuchaczom bezrobotnym i pracującym ubiegać się w WUP o refundację kosztów nauki w szkole i na kursach. Promocja: Absolwenci "Publishing School" studiujący u nas kolejny kierunek korzystają z jednorazowej zniżki w wysokości 300 zł, odliczanej od pierwszej transzy czesnego.

Słuchacze w większości korzystają z indywidualnych refundacji kosztów nauki poprzez: zwrot kosztów przez swoich pracodawców w całości lub umówionej z pracodawcą części, pokrycie kosztów nauki przez PFRON, Urząd Pracy lub MOPS. Dla uczęszczających do szkoły właścicieli firm czesne stanowi koszt prowadzenia ich działalności gospodarczej.

Film: "Wilk i jeleń"


Autor: Margarita Gevorkova – absolwentka 2015 (praca dyplomowa)Wykładowcy

Krystyna Nowak-Wawszczak

Dyrektor, poligraf, ekonomista

Grzegorz Juras

Artysta aktor teatralny, pedagog acctingu

Mirosław Klotzer

Grafik DTP, konsultant DTP i prepress

Ludmiła Mikołajczyk

Grafik DTP, informatyk

Łukasz Mikulski

Projektant UX

Adrianna Such

Specjalista ATL, BTL, IT i copywriter

Magda Szplit-Królikowska

Artysta grafik, specjalista animacji 2D

Jarosław Świtniewski

Poligraf, grafik DTP, spec. druku cyfrowego

Adam Wawrzynek

Psycholog, trener szkoleń psychologicznych

Czy wiesz, że:

“Jednorazowe ulotkowanie to reklama. Baner outdoorowy na budynku też. Jedna edycja clipu na ekranie ulicznym, nadal tylko reklama.
Ale wszystko to razem, zaplanowane, zintegrowane, mocno skierowane do konkretnej grupy docelowej, to już kampania reklamowa.
Jej wielkość zależy od budżetu, spodziewanych efektów wizerunkowych, informacyjnych czy finansowych, od świadomości reklamodawcy. Dobra kampania nie musi być piękna. Ma być skuteczna. Klucz do jej konstrukcji to odpowiedź na pięć podstawowych pytań: Co nadawać? Gdzie nadawać? W jakim stylu? Kiedy nadawać? Ile razy?
Kampania reklamowa, Źródło: KN-Waw, Podst. marketingu, Wyd. Publishing School

Publishing School w liczbach

20 lat istnienia szkoły
średnio 300 godz. ćw. komp. na każdym kierunku
ponad 1240 fanów na facebook'u
ponad 1000 zadowolonych absolwentów
2280 wypitych kaw rocznie
2040 subskrybentów szkolnego newslettera
880 osób przeszkolonych na kursach specjalistycznych

Zobacz kierunek

Web design

Jeśli czegoś nie ma w internecie, nie istnieje. Podstawą internetowego życia jest mobilna, dobrze wypozycjonowana www. Web grafika, WordPress, HTML, CSS, UX. – Startuj!