Publishing School w Krakowie

Wykładowcy i współpracownicy szkoły

Dyrekcja Publishing School

Krystyna Nowak-Wawszczak

Dyrektor, poligraf, ekonomista

Wykładowcy Publishing School

Jakub Bil

Architekt, grafik 3D, specjalista Cinema 4D

Grzegorz Bobulski

Artysta grafik, poligraf, grafik DTP

Piotr Frosztęga

Grafik 3D, specjalista Maya oraz 3ds Max

Adam Harasym

Grafik DTP, web i interactive

Mirosław Klotzer

Grafik DTP, konsultant DTP i prepress

Marcin Kośka

Redaktor i konwerter e-publikacji

Justyna Kraszewska

UX Designer, Grafik DTP

Anastasiya Lipko

Grafik 3D

Tomasz Ługowski

Poligraf, trener z zakresu poligrafii

Ludmiła Mikołajczyk

Grafik DTP, informatyk

Piotr Petrycki

Programista, Web designer

Jarosław Piskorz

Informatyk, grafik DTP

Anastasiia Plytka

Grafik 3D i animator 2D

Karolina Słomka-Polonis

Grafik DTP, specjalista grafiki opakowań

Adrianna Such

Specjalista ATL, BTL, IT i copywriter

Magda Szplit-Królikowska

Artysta grafik, specjalista animacji 2D

Jarosław Świtniewski

Poligraf, grafik DTP, spec. druku cyfrowego

Antoni Wawszczak

Grafik DTP, web designer

Magdalena Wilczak

Grafik www

Jacek Zwolski

artysta grafik, grafik DTP i animacji

Współpracownicy Publishing School

Joanna Janik

Asystent dyrektora Szkoły

Małgorzata Mikina

Księgowa Szkoły