Publishing School w Krakowie

Historia Publishing School

Kalendarium 1998–2018

Rok 2017 i 2018

Rok 2017 Styczeń – kwiecień: Kolejne etapy realizacja prac dyplomowych, kreatywność i praca w programach. Wizyty słuchaczy DTP w drukarniach krakowskich: S-Druk, Legra, Multifol, SKK, Copy Max. Warsztaty drukowania cyfrowego i finishingu w Drukarni Iris Studio. Praca szkoły nad publikacją książki w języku fińskim. Autor Ahti Hietikko, tytuł "Petterilaisten Suku". Redakcyjna techniczna książki K.N-Wawszczak (dyrektor szkoły), DTP Agnieszka Sieprawska (absolwentka), korekta Zofia B.-Hietikko, druk Drukarnia K&K, format A4, 156 stron, okładka twarda. Maj: Realizacja projektu Erasmus wspólnie ze szkołą techniczną w Kokkoli w Finlandii. Cel: wymiana dobrych praktyk nauczania do pracy w mediach i z użyciem mediów. Czerwiec: Udział szkoły w Targach Pracy na zaproszenie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. Prezentacja prac dyplomowych i portfolio słuchaczy wszystkich kierunków. Słuchacze kampanii reklamowych zorganizowali show w postaci stoisk targowych, które aktywizowały jednocześnie wszystkie 5 zmysłów: wzrok, słuch, smak, węch dotyk. Spotkanie integracyjne nauczycieli szkoły przy grillu w przepięknej dolinie w pobliżu Bochni. Fantastyczna atmosfera, rozmowy, dyskusje.  Lipiec: Wizyta dyr. K. N-Wawszczak w SAD Warszawa na zaproszenie A. Dąbrowskiej, Business Development Lead, odpowiedzialnej za szkolenia. Omówiono aktualne i przyszłe możliwości współpracy. Są perspektywy. Rozdanie dyplomów, początek zasłużonych wakacji. Sierpień – wrzesień: Wakacje dla nauczycieli i absolwentów. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na 2017/2018.  Październik – grudzień:  Oprócz zajęć szkolnych organizujemy bardzo dużą ilość specjalistycznych kursów uzupełniających, w tym zamkniętych dla firm. Intensyfikujemy informację o szkole w kanałach internetowych. 

Rok 2018 Styczeń – luty: Przygotowanie do druku i wydanie trzytomowej, bogato ilustrowanej książki (ponad tysiąc zdjęć) w języku fińskim związanej z 100 leciem państwowości Finlandii autorstwa Ahtiego Hietikko. Format A4, okładki twarde w kolorze granatowym, redakcja techniczna K.N-Wawszczak, DTP Agnieszka Sieprawska. Marzec – maj: Eksperyment pedagogiczny polegający na zorganizowaniu wraz z "Krainą Twórczości" dwóch edycji warsztatów grafiki 3D dla niezwykle utalentowanych nastolatków. Wdrożenie RODO. Czerwiec – sierpień: Ponowna współpraca z "Krainą Twórczości" dwie edycje multimedialnych wakacyjnych warsztatów dla dzieci obejmującej między innymi fotografowanie i edycję foto książki). Rozpoczęcie procedury pozyskania przez Szkołę znaku jakości MSUES (Małopolski Standard Usług Edukacyjno-Rozwojowych) firmowanego przez WUP w Krakowie. Inwestycja własna szkoły w nową pracownię iMacową zakup 11 stanowisk.


Rok 2016

 Styczeń: Startuje "Open Space 2016" warsztatami Redakcja techniczna profesjonalnie. Miło nam spełnić prośbę otaczających szkołę firm, które delegują swoich grafików na kurs "InDesign dla początkujących". Na zaproszenie Politechniki Krakowskiej dyrektor Szkoły aktywnie uczestniczy w konferencji "Szkolnictwo wyższe a przyszłość małopolskiej poligrafii". Luty, marzec, kwiecień: wycieczki edukacyjne kierunku DTP do krakowskich drukarń: S-Druk, Multifol, CopyMax, Lynka, SKK, Legra. Warsztaty: a) czerpania papieru artystycznego i wytłaczania lakowych pieczęci, b) drukowania reklamowego na tkaninach termotransferem, c) oprawiania i zdobienia publikacji w Iris Studio, d) drukowania cyfrowego w Małopolskim Klastrze Poligraficznym. Maj: wstępne prezentacje stron www projektowanych przez słuchaczy web design oraz clipów 3D realizowanych przez słuchaczy kierunku 3D. Czerwiec: wizyta grupy nauczycieli na Międzynarodowych Targach Poligraficznych DRUPA w Dusseldorfie (Niemcy), sympatyczna – połączona z loterią fantów szkolnych prezentacja "Publishing School" podczas krakowskiego eventu portalu dla młodych mam "Mamo pracuj w IT". Lipiec: 2 lipca finałowy, otwarty pokaz prac dyplomowych słuchaczy wszystkich kierunków, 9 lipca uroczyste zakończenie nauki w roku 2015/16 i rozdanie dyplomów, 16 lipca Rada Pedagogiczna w plenerze połączona ze spotkaniem integracyjnym przy grillu, od 17 lipca przygotowania organizacyjne i techniczne do zmiany siedziby szkoły, która od roku 2016/17 będzie się mieścić w Krakowie, przy ul. Kosynierów 15B. Sierpień: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na 2016/17 jeszcze w starej siedzibie,  prace remontowe w nowej lokalizacji szkoły (kafelkowanie, malowanie, instalacja internetu, alarmów, klimatyzacji, kamer, mebli). Wrzesień–Grudzień: pracowite miesiące poświęcone organizowaniu oraz prowadzeniu zajęć i kursów.

Rok 2015

Styczeń: w ramach "Open Space 2015" ruszają nowatorskie warsztaty copywritingu "Reklamowa walka na słowa". Luty: po raz pierwszy zorganizowaliśmy w szkole warsztaty termodruku i drukowania szablonowego. Każdy słuchacz kierunku poligraficznego miał możliwość własnoręcznego wykonania zaprojektowanych przez siebie nadruków reklamowych na koszulkach i torbach bawełnianych. Bardzo przydatne dla grupy firm naszego środowiska okazały się 5 godz. warsztaty nt. prawa autorskiego przeprowadzone brawurowo przez mec. Katarzynę Orzeł. Marzec: startują nowe formy kształcenia: kurs wizualizacji architektury krajobrazu na 3ds Max oraz kurs 3D Blender. Dnia 18 marca gościliśmy na wizytacji merytorycznej panią wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie. Maj: rusza nowa szkolna www, a na niej doskonałe narzędzie – blog.  Czerwiec: pierwsza edycja specjalistycznego kursu "Korekta barwna zdjęć do druku". Słuchacze wszystkich kierunków finalizują swoje prace dyplomowe. Lipiec: Prezentacja otwarta dla publiczności "kinowa" prac dyplomowych: clipów 3D i stron www. Wystawa książek dyplomowych, których powstało aż 23, jak w profesjonalnym wydawnictwie. Zwiedzanie  supernowoczesnej drukarni dziełowej Legra w Krakowie. Dnia 11 lipca uroczyste rozdanie dyplomów. Wakacje, ale nie przerwa, szkoła nie jedzie na urlop. 18-19 lipca kurs e-publikacji dla grafików z wydawnictw. Sierpień, wrzesień: trwa nabór na rok 2015/16. Polega na przeprowadzeniu serii interesujących indywidualnych rozmów dyrektora szkoły z aplikującymi do szkoły kandydatami na temat planowania własnej przyszłości zawodowej, rynku pracy i koniecznych umiejętności.  Październik, listopad, grudzień: we wszystkich kierunkach ruszają intensywne zajęcia. Graficy DTP udają się z wizytami edukacyjnymi do trzech drukarń w Krakowie: S-Druk (offset), Multifol (wysokiej klasy foliowanie zdobnicze), CopyMax (outdoory szerokoformatowe). Wybrana 8 osobowa grupa korzysta z warsztatów drukowania cyfrowego w Małopolskim Klastrze Poligraficznym. Web designerzy rozpoczynają naukę od obróbki grafiki w Photoshop i modułu web design i UX. Startują też z projektowaniem pracy dyplomowej w postaci własnej, działającej  www. Graficy 3D nabierają wprawy w pisaniu scenariusza filmu 3D, story boardów, animatica oraz poznawaniu narzędzi Cinema 4D. Krystalizuje się koncepcja zadania dyplomowego. Graficy reklamy pracują nad technikami generowania pomysłów, planowaniem z przyszłości, poszerzaniem obszarów własnej kreatywności. Szkoła podejmuje starania o pozyskanie funduszy unijnych, bierze udział w posiedzeniach Małopolskiego Klastra Poligraficznego oraz w warsztatach najnowszych technik graficznych w Centrum Manggha w Krakowie. 

Rok 2014

Styczeń: W dniach 8-12 stycznia odbyła się pierwsza w historii szkoły kompleksowa wizytacja kuratoryjna tzw. ewaluacja całościowa, której celem jest opisanie jakości kształcenia w "Publishing School". Luty: Udział delegacji szkolnej w RemaDays – Targach Reklamy w Warszawie. Wizyta delegacji szkoły w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w celu poznania możliwości nowych mediów w edukacji i muzealnictwie. Dnia 12 lutego przyjęcie szkoły do Małopolskiego Klastra Poligraficznego i obecność w uroczystym otwarciu centrum druku cyfrowego w siedzibie Klastra w Krakowie. Marzec: konsultacje prac dyplomowych słuchaczy wszystkich kierunków. Kwiecień: uczestniczyliśmy i sponsorowaliśmy spotkanie z grafiką i animacją TechCamp w krakowskiej Rotundzie, wycieczki edukacyjne słuchaczy poligrafii do drukarń. Maj: wielki krakowski festiwal grafiki ArtBuzz na AGH, który współsponsorowaliśmy, a w przestrzeni wystawowej mieliśmy swój krąg promocyjno-dyskusyjny. Wrzesień: udział w Forum Nowych Japońskich Technologii (Sztuka Cyfrowego Obrazu) w Krakowie. Listopad: grupa słuchaczy uczestniczyła w zorganizowanych dla nas przez Małopolski Klaster Poligraficzny 2-dniowych warsztatach drukowania cyfrowego na maszynie Canon. Wystartował prestiżowy 56-godz. kurs "Grafika publikacji elektronicznych dedykowanych na tablety i e-booki".

Rok 2013

Styczeń: Optymistycznie witamy Nowy Rok, wierzymy, że będzie lepszy dla rynku pracy od poprzedniego. Na przerwach w zajęciach będziemy pić kawę z nowego super-ekspresu do kawy. Luty: dyrektor szkoły odbył zorganizowaną przez UE miesięczną praktykę marketingową w Agencji Reklamowej Visual Promotion w Krakowie. Marzec: kierunek poligraficzny składa wizyty edukacyjne w topowych drukarniach krakowskich. Kwiecień: bierzemy (zwłaszcza słuchacze kierunków animacje i grafika 3D) udział w pokazach filmowych krakowskiego Festiwalu OffPlusCamera. Maj: ruszają nowe propozycje kursowe: gry komputerowe, grafika 3D dla architektów, przygotowanie do druku opakowań. Czerwiec: Uruchamiamy pilotażowy kurs e-publikacji. Lipiec: przygotowujemy się powoli do wakacyjnej zmiany siedziby szkoły na wygodniejszy lokal. Sierpień: intensywne prace remontowe w nowej siedzibie, przeniesienie wszystkich mediów to jednak spora logistyka! Wrzesień: oficjalne otwarcie nowej, wygodnej siedziby szkoły przy ul. Grzegórzeckej 79. Październik: nawiązanie współpracy i podpisanie listu intencyjnego z nowym partnerem, drukarnią "Kserkop" z Krakowa. Listopad: zorganizowanie szeregu szkoleń dla absolwentów i pracowników firm z topowych zagadnień medialnych np. "User experience". Grudzień: uzyskanie puli 100 numerów ISBN na wydawane przez szkołę autorskie podręczniki.

Rok 2012

Luty: wizyta edukacyjna słuchaczy i wykładowców w Drukarni Fleksograficznej SKK, w Drukarni Sitodrukowej Lynka. Marzec: warsztaty małej poligrafii w IRIS Studio w Krakowie. Maj: pięciodniowy pobyt czteroosobowej delegacji wykładowców poligrafii na największych na świecie Targach Poligraficznych DRUPA w Dusseldorfie, które odbywają się co 4 lata – udział w Dniu Polskim na DRUPA. Udział wykładowców i absolwentów w dwudniowej prestiżowej konferencji "Dni druku sitodruk, solvent, sublimacja" zorganizowanej w Krakowie przez SICO Polska. Wizyta edukacyjna słuchaczy kierunku poligraficznego w drukarni czasopism kolorowych "RR Donnelley" w Krakowie. Zakup do szkoły najnowszej wersji programu 3D o nazwie Cinema 4D R14. Wrzesień: rozpoczyna naukę 15 rocznik naszych słuchaczy. Najliczniejsza, jak co roku, jest grupa słuchaczy kierunku poligraficznego. Październik i listopad: intensywnie zachęcamy do podejmowania praktyk w firmach poligraficznych i agencjach reklamowych, szkoła posyła słuchaczom i absolwentom serię propozycji praktyk i pracy w zawodzie.

Rok 2011

Styczeń: prace programowe i organizacyjne nad wprowadzeniem od roku 2011/2012 nowego kierunku nauczania - Grafika 3D. Na zaproszenie PKPP "Lewiatan" dr Henryki Bochniarz udział dyrektora szkoły w prestiżowej konferencji edycji krakowskiej i dyskusji n.t. "Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców". Uczestnikami dyskusji było wąskie, około 40 osobowe grono przedstawicieli wybranych uczelni i szkół oraz: Marszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Kracik, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Martynuska, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Jantos. Kwiecień: udział grupy wykładowców, słuchaczy i absolwentów w Targach Poligrafii i Reklamy w Poznaniu. Maj: 8 dniowy pobyt szkoleniowy dyrekcji w Kokkolan Ammattiopisto - szkole zawodowej w Finlandii Środkowej (około 500 km nad Helsinkami) w celu zaadaptowania do "Publishing School" najnowszych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych związanych z kształceniem zawodowym dorosłych. Czerwiec do grudzień: współpraca szkoły z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie przy opracowywaniu tworzonych dla Małopolski "Standardów usług edukacyjno-szkoleniowych". Czerwiec: udział wykładowców i absolwentów w Forum redakcji "Świat poligrafii" na temat zdobienia i zabezpieczania nowoczesnych opakowań". Lipiec: inwestycja szkoły we współpracy z agencją reklamową Instytut Reklamy i Sztuki w postawienie kolejnej pracowni szkolnej Mac-owej. Wrzesień: wizyty edukacyjne słuchaczy i wykładowców w: Redakcji "Gazety Wyborczej" w Krakowie, w Drukarni Offsetowej S-Druk, Drukarni Szerokoformatowej Neo-Net, w Drukarni Cyfrowej Mellow. Listopad: aktywny udział słuchaczy i wykładowców w spotkaniach, konferencjach i rozmowach kuluarowych w ramach Targów Książki w Krakowie. Grudzień: nawiązanie kontaktu ze Zrzeszeniem Polskich Fleksografów i wizyta dyrektora szkoły w siedzibie ZPF w Warszawie.

Rok 2010

Dalsze inwestycje sprzętowe ze środków własnych szkoły: zakup pakietu Adobe CS 5, tabletów graficznych Vacom, ekranów komputerowych, 42" ekranu projekcyjnego, komputerów iMac doposażających pracownię do zajęć kierunku multimedialnego. Uruchomienie nowego kierunku nauczania – Animacje komputerowe. Udział Dyrekcji Szkoły (na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie) w pracach koncepcyjnych nad stworzeniem małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych. W pracach tych uczestniczy zaledwie kilkunastoosobowa grupa firm mających duże doświadczenie i promujących nowatorstwo w nauczaniu zawodowym. Przeprowadzenie w szkole serii specjalistycznych, doskonalących kursów dla Słuchaczy, Absolwentów i Gości szkoły: Zarządzanie barwą, Tworzenie grafiki 3D, Rysunek architektoniczny, Rysunek w pracy grafika 2D, Od tabletu do 3D, 3DXPresso, Cinema 4D Body-Paint, Adobe Flash CS5, Flash ActionScript 3. Udział Dyrekcji szkoły i Nauczycieli w konferencji nt. reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce zorganizowanej przez KOWEZiU (Krajowe Centrum Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) oraz w spotkaniach SIMP-Sekcja Poligraficzna. Udział Słuchaczy i Nauczycieli w spotkaniach promujących mały biznes np. z panem Tadeuszem Winkowskim założycielem i współwłaścicielem "Drukarni Winkowski" oraz prezesem Quad/Winkowski.

Rok 2009

Nawiązanie współpracy z firmą "Cortland" dystrybutorem sprzętu Apple oraz komputerów Mac. Wizyta w szkole amerykańskiej przedstawiciel firmy "Adobe", producenta programów komputerowych. Mocne korekty programów nauczania dostosowujące nauczane treści do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Inwestycje ze środków własnych: wymiana wszystkich komputerów w szkolnej pracowni komputerowej na Mini Maci z procesorem Intel.

Rok 2008
1 września: Rozpoczynamy rok 2008/9. Wszystkim, którzy w ciągu minionego 10 lecia współtworzyli Szkołę i uczyli się w niej, dziękuję za nadanie jej kształtu szkoły nowatorskiej, ciekawej, pożytecznej, dobrze służącej środowisku poligrafii, mediów i reklamy. Wchodzimy w drugie dziesięciolecie istnienia “Publishing School” z nadzieją, że: “Uczymy nowoczesnych zawodów, które umożliwiają Absolwentom pracę”. 1 sierpnia: Przeniesienie siedziby Szkoły w pobliże centrum prasowo-wydawniczego na al. Pokoju 5, do budynku kolportera prasy RUCH. 15 czerwca: Jubileusz 10 lecia istnienia Szkoły: Msza św. w Sanktuarium M.B. w Dziekanowicach i piknik rodzinny w Folwarku Zalesie pod Wieliczką. Wprowadzenie odrębnego szkolnego logotypu zaprojektowanego przez potrójnego Absolwenta Szkoły pana Pawła Sudera. Czerwiec: Kilkudniowy udział czteroosobowej delegacji wykładowców Szkoły w Targach Poligraficznych DRUPA w Dusseldorfie w Niemczech. Utworzenie reprezentującej Szkołę pięcioosobowej drużyny kolarstwa górskiego, która startuje w małopolskich maratonach kolarskich. Nawiązanie współpracy z kolejnymi firmami, dzięki którym słuchacze mogą poznawać rzeczywistość gospodarczą: Drukarnia “Know-How”, Drukarnia “Mellow”, Drukarnia “EikonPlus”, Drukarnia “Grupa Klonex”, Agencja Reklamowa Supremum Group, iSpot Kraków, RCS Systemy Komputerowe.

Lata 1998–2007

14 lipca 2007 r. Rozpoczęcie oznaczania świadectw szkolnym hologramem. Logo szkoły zmienia kolor na czarne applowskie jabłko, zgodnie ze zmianą w Apple.
15 lipca 2006 r.
Uzupełnienie świadectwa o suplement o charakterze europassu, który zawiera wykaz umiejętności absolwenta i wykaz typowych stanowisk, na których może on podjąć pracę.
Luty 2006 r.
Utworzenie szkolnej 11. stanowiskowej pracowni komputerowej Mac-owej w siedzibie Szkoły.
9 lipca 2005 r.
Wprowadzenie dwujęzycznego polsko-angielskiego świadectwa umożliwiającego posługiwanie się tym dokumentem zagranicą bez konieczności tłumaczenia przysięgłego.
6 maja 2004 r.
Rejestracja kierunku reklamowego i rozpoczęcie kształcenia w zawodzie projektant reklam, według autorskiego programu nauczania.
15 września 2003 r.
Zmiany organizacyjne w Apple IMC Poland SAD skutkują przekazaniem Szkoły na podstawie umowy cesji dotychczasowemu dyrektorowi Krystynie N-Wawszczak. Apple IMC Poland SAD zostaje patronem Szkoły, a czerwone applowskie jabłko jest nadal logotypem Szkoły. Od 2003 r. regularny udział wykładowców i słuchaczy w: Cyfrowych Warsztatach Apple w Warszawie, w Targach Poligraficznych w Poznaniu, w Targach Książki w Krakowie, w warsztatach wewnątrzszkolnych np. QuarkXPress oraz śródrocznych i końcoworocznych konferencjach klasyfikacyjno-szkoleniowych Rady Pedagogicznej.
4 października 2002 r.
Przeniesienie siedziby Szkoły na ul. Mogilską 43. Od 2002 r. nawiązanie współpracy z wieloma firmami poligraficznymi, w których słuchacze mogą poznawać procesy technologiczne. Są to między innymi: Redakcja “Gazety Krakowskiej”, Redakcja “Gazety Wyborczej” w Krakowie, Drukarnia “R.R. Donnelley”, Drukarnia “Lynka”, Drukarnia “Coppy 2000”, Drukarnia “Multipress”, “Fabryka Grafiki”, Drukarnia “AA”, Studio “Fototype”.
30 maja 2002 r.
Przekazanie Szkoły przez Publishing Institute bezpośrednio firmie Apple IMC Poland SAD. Zmiana logo Szkoły na czerwone applowskie jabłko.
30 maja 2001 r.
Rejestracja kierunku multimedialnego i kształcenie w zawodzie projektant witryn internetowych i prezentacji multimedialnych według autorskiego programu nauczania. Nawiązanie współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w salach dydaktycznych odbywają zajęcia Słuchacze “Publishing School”.
27 czerwca 1999 r.
Szkołę opuszcza pierwsza 24. osobowa grupa Absolwentów. Są to: Aleksander Żmuda, Konrad Kuś, Tomasz Szel, Andrzej Leśniak, Wojciech Sikora, Barbara Podżorska, Mieczysław Machowiak, Robert Kaproń, Tomasz Kubik, Grzegorz Foks, Renata Żukiewicz, Maria Porębska, Janusz Krzyżek, Sebastian Kłos, Katarzyna Dziurdzik, Grzegorz Weremczuk, Maciej Haslik, Arkadiusz Tazbir, Dariusz Owczarek, Marek Krzykawski, Bartłomiej Walczak, Marcin Kaproń, Jarosław Podoba, Jarosław Moryc. Skład Rady Pedagogicznej pierwszego rocznika: mgr inż. J. Gajewski, mgr M. Klotzer, mgr B. Kozłowski, mgr A. Maniak, inż. K. Mycek, mgr K. N-Wawszczak, inż. M. Widawska, mgr M. Worotniak.
20 maja 1998 r.
Rejestracja “Publishing School” przez Publishing Institute z Warszawy, będącego firmą-córką Apple IMC Poland SAD. Siedzibą Szkoły jest Oddział Publishing Institute w Krakowie przy ul. Lubelskiej 12. Szkoła wspierana jest logistycznie przez dyrektora Oddziału pana Dariusza Kosińskiego oraz kierownika szkoleń komputerowych panią Elżbietę Rzyczniak. Na stanowisko dyrektora Szkoły powołano Krystynę Nowak-Wawszczak. Kształcenie odbywało się w zawodzie poligraf – przygotowanie publikacji do druku na poziomie policealnym, według autorskiego programu nauczania. Logo Szkoły stanowiły dwie czerwone przeciwnie skierowane strzałki.